Game Ma Thần 3D

: 090 538 0624

: 8h30 - 17h30

: hotrorongtamquoc@yahoo.com

Đăng Ký Nạp Thẻ Vào

Thuật sĩ

Kỹ năng AOE

chiến Tướng thân thể cường tráng, thuộc trường binh, công cận chiến, người xung phong trong cách trận Mãnh.

Thiên Sư

hỗ trợ trị liệu

Thiên Sư Tinh Thông Công, trị liệu, thuật hồi phục và có thể triệu hoán 3 loại thiên thần hỗ trợ khi chiến, giúp cho năng lực vượt cao

Mãnh Tướng

Kỹ năng AOE

Mãnh Tướng thân thể cường tráng, thuộc trường binh, công cận chiến, người xung phong trong cách trận chiến.

Facebook

Copyright 2009-2013 24game.vn, all rights reserved